Welkom | Consultatie | Ziekenhuis | Info Nederlandse patiënten | Downloads | Links | Contact | Disclaimer

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door WebDesign DVDV

Algemene orthopedie
Schouder,
Heup en knieletsels
Sportletsels Home. Curriculum. Locaties. Opname. Patiënten info. Contact. Wegbeschrijving. Dr. Dirk Vandevelde Orthopedie Contacteer ons: 0472 600 500

Home

Curriculum

Locaties

AZ Monica Antwerpen

Spoed

Vlaamse Kaai

Kontich privé

Opname

Daghospitaal

Verblijfafdeling

Opname algemeen

Patiënten info

Links

Informatiebrochures

Contact

Wegbeschrijving


Disclaimer

Inhoud website

Dr Dirk Vandevelde biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Het is  helaas niet continu mogelijk de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt Dr Vandevelde verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal die informatie zo spoedig mogelijk verbeterd, verwijderd of aangevuld worden. 

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts, huisarts of verpleegkundige.

Veiligheid en beschikbaarheid

Dr Vandevelde bvba kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom

© Dr Dirk Vandevelde bvba 2020

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van Dr  Dirk Vandevelde. Dr Dirk Vandevelde geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie  is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van Dr Dirk Vandevelde. U kunt hiervoor contact opnemen via Dr Dirk Vandevelde.

Aansprakelijkheid

Dr Dirk Vandevelde kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal Dr Dirk Vandevelde deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. Persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden.

Vragen, suggesties en klachten

Vraag, feedback of compliment? Laat het ons weten.

Disclaimer